(2023) Đề thi thử Hóa học Sở giáo dục và đào tạo Bắc Kạn (Lần 1) có đáp án

  • 324 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 2:

Este nào sau đây tác dụng với NaOH thu được ancol etylic?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 3:

Để điều chế kim loại kiềm, người ta dùng phương pháp

Xem đáp án

Chọn A


Câu 4:

Nếu thuỷ phân không hoàn toàn pentapeptit Gly-Ala-Gly-Val-Ala thì thu được tối đa bao nhiêu đipeptit mạch hở chứa Gly?

Xem đáp án

Sản phẩm chứa tối đa 3 đipeptit mạch hở chứa Gly là:

Gly-Ala; Ala-Gly; Gly-Val

Chọn C


Câu 5:

Cho dãy các kim loại: Fe, Na, K, Ca. Số kim loại trong dãy tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường là

Xem đáp án

Có 3 kim loại trong dãy tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường là: Na, K, Ca.

Chọn B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận