(2023) Đề thi thử Hóa học Sở giáo dục và đào tạo Cần Thơ (Đề 1) có đáp án

  • 279 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 4:

Công thức của ancol etylic là

Xem đáp án

Chọn A


Câu 5:

Ở nhiệt độ cao, kim loại Al khử được oxit kim loại nào sau đây?

Xem đáp án

Ở nhiệt độ cao, kim loại Al khử được oxit kim loại đứng sau Al trong dãy điện hóa:

Al + FeO → Al2O3 + Fe

Chọn D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận