(2023) Đề thi thử Hóa học Sở giáo dục và đào tạo Cần Thơ (Đề 3) có đáp án

  • 89 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 2:

Dung dịch chất nào sau đây hòa tan được CaCO3?

Xem đáp án

Dung dịch HCl có thể hòa tan được CaCO3:

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

Chọn C


Câu 3:

Axit nào sau đây là axit béo?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 4:

Dung dịch chất nào sau đây có thể làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?

Xem đáp án

Dung dịch NH3 làm quỳ tím chuyển sang màu xanh.

Các dung dịch HCl, HNO3 làm quỳ tím hóa đỏ, dung dịch KCl không làm đổi màu quỳ tím.

Chọn A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận