(2023) Đề thi thử Hóa học Sở giáo dục và đào tạo Thái Bình có đáp án

  • 80 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 2:

Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt (III) sau khi phản ứng kết thúc?

Xem đáp án

A. Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

B. FeO + H2SO4 → FeSO4 + H2O

C. Fe(OH)2 + HCl → FeCl2 + H2O

D. Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu

Chọn A


Câu 5:

Chất nào sau đây là chất điện li mạnh

Xem đáp án

Chọn C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận