(2023) Đề thi thử Hóa học THPT Chu Văn An, Yên Bái (Lần 2) có đáp án

  • 75 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Chất nào sau đây có tính lưỡng tính?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 4:

Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ đều có thể tham gia vào:

Xem đáp án

Chọn A


Câu 5:

Thí nghiệm nào sau đây xảy ra ăn mòn điện hóa học?

Xem đáp án

A. Chỉ có ăn mòn hoá học do chỉ có 1 điện cực.

B. Chỉ có ăn mòn hoá học do chỉ có 1 điện cực và không có môi trường điện li.

C. Chỉ có ăn mòn hoá học do chỉ có 1 điện cực

D. Có ăn mòn điện hóa do có 2 điện cực Fe-Cu (Cu tạo ra do Fe khử Cu2+) và môi trường điện li.

Chọn D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận