(2023) Đề thi thử Hoá học THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng (Lần 2) có đáp án

  • 259 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Cho valin tác dụng với NaOH, thu được muối X. Công thức của X là

Xem đáp án

Chọn C


Câu 3:

Chất được dùng để làm mềm nước có tính cứng vĩnh cửu là

Xem đáp án

Chọn D

Na3PO4 có khả năng làm mềm nước cứng vĩnh cửu do loại bỏ được Ca2+, Mg2+ ra khỏi dung dịch:

Ca2+ + PO43- → Ca3(PO4)2

Mg2+ + PO43- → Mg3(PO4)2


Câu 4:

Polivinyl clorua (PVC) điều chế từ vinyl clorua bằng phản ứng

Xem đáp án

Chọn C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận