(2023) Đề thi thử Hóa học THPT Nguyễn Huệ, Thừa Thiên Huế (Lần 2) có đáp án

  • 304 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Chất nào sau đây có phản ứng thuỷ phân?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 3:

Khi lên men m gam glucozơ thu được 0,24 mol C2H5OH. Mặt khác, khử hoàn toàn m gam glucozơ cần vừa đủ 3,36 lít khí H2 (đktc). Hiệu suất của quá trình lên men là

Xem đáp án

nC6H12O6 ban đầu = nH2 = 0,15

nC6H12O6 bị lên men = nC2H5OH/2 = 0,12

→ Hiệu suất lên men = 0,12/0,15 = 80%

Chọn D


Câu 4:

Tơ nào sau đây là tơ nhân tạo?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 5:

Thí nghiệm nào sau đây có xảy ra phản ứng hóa học?

Xem đáp án

Chọn B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận