(2023) Đề thi thử Hóa Học THPT soạn theo ma trận đề minh họa BGD ( Đề 1) có đáp án

  • 337 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Tính chất vật lí nào sau đây không đúng với nhôm?

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 3:

Tên gọi của chất X có công thức cấu tạo H2NCH2COOH là

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 4:

Trường hợp nào sau đây đinh sắt bị ăn mòn điện hóa học nhanh nhất?

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 5:

Kim loại nào sau đây thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận