(2023) Đề thi thử Hóa Học THPT soạn theo ma trận đề minh họa BGD ( Đề 2) có đáp án

  • 377 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Natri hidroxit phản ứng với chất nào sau đây sinh ra natri nitrat

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 2:

Dung dịch nào sao đây không hòa tan được nhôm hidroxit

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 3:

Ở điều kiện thường, chất nào sau đây ở trạng thái khí

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận