(2023) Đề thi thử Hóa Học THPT soạn theo ma trận đề minh họa BGD ( Đề 5) có đáp án

  • 156 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cho CaO tác dụng với dung dịch HCl dư ta thu được muối là

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 2:

Kim loại Al không phản ứng với chất nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 4:

Tính cht hóa học chung của kim loại là

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 5:

Dung dịch chứa nhiều chất tan nào sau đây là nước mềm?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận