(2023) Đề thi thử Hóa học THPT Trần Hưng Đạo, Nam Định (Lần 1) có đáp án

  • 598 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Crom (III) hidroxit có công thức là

Xem đáp án

Chọn A


Câu 3:

Cặp dung dịch nào sau đây phản ứng với nhau tạo ra kết tủa?

Xem đáp án

A. Na2CO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O

B. NaOH + NH4Cl → NaCl + NH3 + H2O

C. NaHCO3 + Ba(OH)2 → BaCO3 + NaOH + H2O

D. Ca(OH)2 + HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O


Câu 4:

Chất nào sau đây là amin bậc 2?

Xem đáp án

Khi thay thế 2H trong NH3 bằng 2 gốc hiđrocacbon ta được amin bậc II.

→ CH3NHCH3 là amin bậc II.


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

A. Sai, Lys là C6H14N2O2

B. Đúng, lòng trắng trứng là protein tan được nên dung dịch của nó có phản ứng màu biure.

C. Sai, anilin là chất lỏng không tan trong nước.

D. Sai, Gly-Ala-Ala có 4 oxi.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

bui ngoc nha phuong
13:35 - 26/06/2023

??ề sai ··