(2023) Đề thi thử Hóa học THPT Trần Quốc Tuấn, Quảng Ngãi có đáp án

  • 307 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Phương pháp nào sau đây không thể làm mềm nước có tính cứng tạm thời?

Xem đáp án

Nước cứng tạm thời có chứa Mg(HCO3)2, Ca(HCO3)2, gọi chung là M(HCO3)2:

A. M(HCO3)2 + Na2CO3 → MCO3 + NaHCO3

B. M(HCO3)2 + Ca(OH)2 → MCO3 + CaCO3 + H2O

C. M(HCO3)2 + HCl → MCl2 + CO2 + H2O

D. M(HCO3)2 → MCO3 + CO2 + H2O

Chọn C


Câu 4:

Cho dung dịch Ca(HCO3)2 tác dụng với dung dịch nào sau đây có khí thoát ra?

Xem đáp án

A. HCl + Ca(HCO3)2 → CaCl2 + CO2 + H2O

B. Na2CO3 + Ca(HCO3)2 → CaCO3 + NaHCO3

C. NaOH + Ca(HCO3)2 → CaCO3 + Na2CO3 + H2O

D. Ca(OH)2 + Ca(HCO3)2 → CaCO3 + H2O

Chọn A


Câu 5:

Crom (III) hiđroxit có công thức là :

Xem đáp án

Chọn C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận