(2023) Đề thi thử Hóa Liên THPT Chuyên Hùng Vương, Gia Lai (Lần 1) có đáp án

  • 297 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 2:

Trong phản ứng của kim loại R với O2, một nguyên tử R nhường 2 eletron. R là kim loại nào trong các kim loại sau?

Xem đáp án

Trong phản ứng của kim loại R với O2, một nguyên tử R nhường 2 eletron → Chọn R là Ca:

Ca → Ca2+ + 2e


Câu 3:

Chất béo là thức ăn quan trọng của con người, là nguồn cung cấp dinh dưỡng và năng lượng đáng kể cho cơ thể hoạt động. Ngoài ra, một lượng lớn chất béo được dùng trong công nghiệp để sản xuất:

Xem đáp án

Một lượng lớn chất béo được dùng trong công nghiệp để sản xuất xà phòng và glixerol từ phản ứng:

(RCOO)3C3H5 + 3NaOH → 3RCOONa + C3H5(OH)3


Câu 4:

Ấm đun nước lâu ngày, thường thấy xuất hiện một lớp cặn ở đáy. Thành phần chính của lớp cặn đó thường là chất nào trong các chất sau?

Xem đáp án

Thành phần chính của lớp cặn trong ấm đun nước thường là CaCO3, chất này được tích tụ lâu ngày nhờ phản ứng:

Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O

Ca(HCO3)2 thường có sẵn trong nước tự nhiên.


Câu 5:

Kim loại sắt không tác dụng với dung dịch nào dưới đây?

Xem đáp án

Chọn C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận