(2023) Đề thi thử Hóa Sở GD Ninh Bình (Lần 1) có đáp án

  • 185 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Este nào sau đây có mùi thơm của hoa nhài?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 2:

Chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy phân?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 3:

Axit nào sau đây có công thức phân tử là C17H35COOH?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 4:

Kim loại nào sau đây phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 5:

Sản phẩm của phản ứng este hóa giữa ancol metylic và axit axetic là

Xem đáp án

Chọn D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận