(2023) Đề thi thử Hóa Sở GD Quảng Nam (Lần 1) có đáp án

  • 543 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Đun nóng CH3COOCH3 trong dung dịch KOH thì xảy ra phản ứng

Xem đáp án

Chọn B


Câu 2:

Chất béo là

Xem đáp án

Chọn B


Câu 3:

Để tham gia phản ứng trùng hợp, các phân tử monome phải có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 4:

Chất nào sau đây là este?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 5:

Polime nào sau đây thuộc loại polime tổng hợp?

Xem đáp án

Chọn C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận