(2023) Đề thi thử Hóa Sở giáo dục đào tạo Hà Tĩnh (Đề 1) có đáp án

  • 203 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Trường hợp nào sau đây kim loại bị ăn mòn điện hóa?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 3:

Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất?

Xem đáp án

Hg thể lỏng điều kiện thường nên Hg có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất.


Câu 4:

Polime nào sau đây thuộc loại polime tổng hợp?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 5:

Chất nào sau đây không thuộc loại chất béo?

Xem đáp án

Chọn B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận