(2023) Đề thi thử Hóa Sở giáo dục đào tạo Hà Tĩnh (Đề 2) có đáp án

  • 345 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy?

Xem đáp án

Trong công nghiệp, kim loại Na được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy muối NaCl:

2NaCl điện phân nóng chảy →  2Na + Cl2


Câu 2:

Cho kim loại Natri phản ứng với dung dịch axit clohidric (dư) thu được khí H2 và sản phẩm nào sau đây?

Xem đáp án

Cho kim loại Natri phản ứng với dung dịch axit clohidric (dư) thu được khí H2 và NaCl:

Na + HCl →  NaCl + H2


Câu 3:

Axit axetic có công thức là

Xem đáp án

Chọn C


Câu 4:

Metyl fomat có công thức là

Xem đáp án

Chọn A


Câu 5:

Công thức thạch cao nung là

Xem đáp án

Chọn B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận