(2023) Đề thi thử Hóa Sở giáo dục đào tạo Sơn La (Lần 1) có đáp án

  • 213 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Chất nào sau đây là axit béo không no?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 2:

Công thức của metyl axetat là

Xem đáp án

Chọn C


Câu 3:

Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 không tạo ra kết tủa?

Xem đáp án

A. HCl + Ba(HCO3)2 → BaCl2 + CO2 + H2O

B. Ca(HCO3)2 + Ba(HCO3)2 → BaCO3 + CaCO3 + H2O

C. Na2SO4 + Ba(HCO3)2 → BaSO4 + NaHCO3

D. NaHCO3 + Ba(HCO3)2: Không phản ứng


Câu 5:

Chất nào sau đây có 3 nguyên tử cacbon trong phân tử?

Xem đáp án

Chọn C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận