(2023) Đề thi thử Hóa Sở giáo dục đào tạo Thanh Hóa (Lần 2) có đáp án

  • 220 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Dung dịch NaOH phản ứng được với chất nào sau đây?

Xem đáp án

Dung dịch NaOH phản ứng được với Al2O3:

Al2O3 + NaOH → NaAlO2 + H2O


Câu 2:

Cho thanh kim loại Zn vào dung dịch chất nào sau đây có xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hoá học?

Xem đáp án

Cho thanh kim loại Zn vào dung dịch CuSO4 có xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hoá học vì:

Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu

Cu sinh ra bám vào Zn tạo cặp điện cực Zn-Cu tiếp xúc với nhau và cùng tiếp xúc với môi trường điện li nên có ăn mòn điện hóa.


Câu 3:

Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 5:

Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy?

Xem đáp án

Trong công nghiệp, kim loại Na được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy muối NaCl:

2NaCl điện phân nóng chảy → 2Na + Cl2


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận