(2023) Đề thi thử Hóa THPT Đoàn Thị Điểm, Hà Nội (Lần 1) có đáp án

  • 354 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Chất X có công thức cấu tạo CH2=CH – COOCH3. Tên gọi của X là

Xem đáp án

Chọn B


Câu 2:

Trong các loại tơ dưới đây, tơ nhân tạo là

Xem đáp án

Chọn B


Câu 3:

Trong tự nhiên, caxi sunphat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước (CaSO4.2H2O) được gọi là

Xem đáp án

Chọn B


Câu 4:

Đun nóng 8,55 gam một cacbohiđrat X với dung dịch HCl đến phản ứng hoàn toàn. Cho dung dịch sau phản ứng tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 sau phản ứng thu được 10,8 gam Ag. X có thể là chất nào sau đây?

Xem đáp án

nAg = 0,1 —> nY = 0,05 (Y là tổng số mol các chất tham gia tráng gương)

Phản ứng: X + ?H2O —> kY

—> nX = 0,05/k —> MX = 171k

Chọn k = 2, MX = 342: X là saccarozơ.

Chọn C


Câu 5:

Ngâm một lá Fe trong dung dịch CuSO4. Sau một thời gian phản ứng lấy lá Fe ra rửa nhẹ làm khô, đem cân thấy khối lượng tăng thêm 1,6 gam. Khối lượng Cu bám trên lá Fe là bao nhiêu gam?

Xem đáp án

Fe + CuSO4 —> Cu + FeSO4

—> nFe phản ứng = nCu = x

Δm = 64x – 56x = 1,6

—> x = 0,2 —> mCu = 12,8 gam

Chọn A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận