(2023) Đề thi thử Hóa THPT Đông Thành, Quảng Ninh (Lần 1) có đáp án

  • 466 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit

Xem đáp án

Chọn A


Câu 2:

Cho kim loại Cu dư vào 200 ml dung dịch AgNO3 0,1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì khối lượng Cu đã phản ứng là

Xem đáp án

Cu + 2AgNO3 —> Cu(NO3)2 + 2Ag

nAgNO3 = 0,02 —> nCu = 0,01 —> mCu = 0,64 gam

Chọn B


Câu 3:

Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là

Xem đáp án

Chọn C


Câu 4:

Etylamin có công thức là

Xem đáp án

Chọn B


Câu 5:

Polisaccarit X là một trong những chất dinh dưỡng cơ bản của con người. X được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp. Chất X là

Xem đáp án

Chọn C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận