(2023) Đề thi thử Hóa THPT Hàm Long, Bắc Ninh (Lần 1) có đáp án

  • 15418 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cho khí CO (dư) đi vào ống sứ nung nóng đựng hỗn hợp X gồm Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO thu được chất rắn Y. Cho Y vào dung dịch NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy còn lại phần không tan Z. Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần không tan Z gồm

Xem đáp án

Fe3O4 + 4CO —> 3Fe + 4CO2

CuO + CO —> Cu + CO2                                                                                                                

Y gồm Al2O3, MgO, Fe, Cu.

Al2O3 + 2NaOH —> 2NaAlO2 + H2O

Z gồm MgO, Fe, Cu.

 Chọn D


Câu 2:

Cho tất cả các đồng phân mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 lần lượt tác dụng với: Na, NaOH, NaHCO3. Số phản ứng xảy ra là

Xem đáp án

Các đồng phân mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 gồm CH3COOH; HCOOCH3 và HO-CH2-CHO

Có 5 phản ứng:

CH3COOH + Na —> CH3COONa + H2

HO-CH2-CHO + Na —> NaO-CH2-CHO + H2

CH3COOH + NaOH —> CH3COONa + H2O

CH3COOH + Na2CO3 —> CH3COONa + CO2 + H2O

HCOOCH3 + NaOH —> HCOONa + CH3OH

Chọn C


Câu 3:

Nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là … 3s23p5. Cấu hình electron của ion được tạo thành từ X là:

Xem đáp án

X có 7 electron lớp ngoài cùng —> Xu hướng nhận thêm 1 electron để có lớp ngoài cùng bền vững (8e)

—> Cấu hình electron của ion được tạo thành từ X là: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6.

Chọn A


Câu 4:

Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

Xem đáp án

CH3COOH là chất điện li yếu vì khi tan trong nước, nó chỉ phân li một phần thành ion:

CH3COOH  CH3COO- + H+.

Chọn A


Câu 5:

Đốt một este hữu cơ X thu được 13,2 gam CO2 và 5,4 gam H2O. X thuộc loại:

Xem đáp án
Đốt X tạo nCO2 = nH2O = 0,3 —> X thuộc loại este no, đơn chức, mạch hở.
Chọn D

Các bài thi hot trong chương:

3.5

Đánh giá trung bình

43%

14%

0%

43%

0%

Nhận xét

K

1 năm trước

Khoa Nguyễn

Đề không sát với thi rhptg
H

1 năm trước

Hai Nguyen

A

1 năm trước

Anh Nguyễn

H

1 năm trước

Hân Hân

L

1 năm trước

Lê Tuấn

5 tháng trước

Đình An Phan

V

2 tháng trước

Vi Tường

Như cặc

Bình luận


Bình luận

Hậu Phan
21:47 - 30/04/2023

khó quá