(2023) Đề thi thử Hóa THPT Hoàng Văn Thụ, Hòa Bình (Lần 1) có đáp án

  • 938 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Chất nào sau đây còn có tên gọi là đường nho

Xem đáp án

Chọn A


Câu 2:

Hoà tan m gam Al bằng dung dịch HCl (dư), thu được 6,72 lít H2 (đktc). Giá trị của m là

Xem đáp án

2Al + 6HCl —> 2AlCl3 + 3H2

nH2 = 0,3 —> nAl = 0,2 —> mAl = 5,4 gam

Chọn A


Câu 3:

Kim loại Al không phản ứng với chất nào sau đây?

Xem đáp án

A. Không phản ứng, do Al bị thụ động trong HNO3 đặc, nguội.

B. Al + CuSO4 —> Cu + Al2(SO4)3

C. Al + HCl —> AlCl3 + H2

D. Al + H2O + NaOH —> NaAlO2 + H2

Chọn A


Câu 4:

Kim loại nào có tính dẫn điện tốt nhất trong các kim loại sau?

Xem đáp án

Độ dẫn điện: Ag > Cu > Au > Al > Fe —> Kim loại dẫn điện tốt nhất là Ag.

Chọn C


Câu 5:

Este X có công thức cấu tạo thu gọn là CH3COOCH3. Tên gọi của X là

Xem đáp án

Chọn C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận