(2023) Đề thi thử Hóa THPT theo đề minh họa của Bộ Giáo dục có đáp án (Đề 13)

  • 460 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 2:

Chất nào sau đây có tính lưỡng tính?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 3:

Trong thành phần của chất nào sau đây có nguyên tố nitơ?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 4:

Sự phá hủy kim loại hoặc hợp kim do tác dụng của các chất trong môi trường xung quanh được gọi chung là

Xem đáp án

Chọn C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận