(2023) Đề thi thử Hóa THPT theo đề minh họa của Bộ Giáo dục có đáp án (Đề 5)

  • 301 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 4:

Cho 4 thí nghiệm như hình vẽ (biết đinh làm bằng thép):

Cho 4 thí nghiệm như hình vẽ (biết đinh làm bằng thép):   Số thí nghiệm Fe bị ăn mòn điện hóa trước là A. 1.	B. 2.	C. 4.	D. 3. (ảnh 1)

Số thí nghiệm Fe bị ăn mòn điện hóa trước là

Xem đáp án

Chọn B.

Có 2 thí nghiệm, trong đó sắt bị ăn mòn điện hóa là: Thí nghiệm số 2 và thí nghiệm 3, Fe bị ăn mòn điện hóa. Còn thí nghiệm 4 thì Mg bị ăn mòn điện hóa, thí nghiệm 1 thì không có dung dịch điện li.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận