(2023) Đề thi thử Hóa THPT Vĩnh Linh, Quảng Trị (Lần 1) có đáp án

  • 330 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch nước brom?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 2:

Kim loại nào sau đây được bảo quản bằng cách ngâm trong dầu hỏa?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 3:

Chất nào sau đây có tính bazơ?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 5:

Kim loại Na tác dụng với H2O tạo ra H2 và chất nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận