30 đề thi THPT Quốc gia môn Hóa năm 2022 có lời giải (Đề số 1)

  • 32384 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Kim loại nào sau đây có khối lượng riêng nhỏ nhất (nhẹ nhất)?

Xem đáp án

Cần nắm một số tính chất vật lý riêng của một số kim loại:

- Nhẹ nhất: Li (0,5g/cm3)

- Nặng nhất Os (22,6g/cm3).

- Nhiệt độ nc thấp nhất: Hg (−390C)   

- Nhiệt độ cao nhất W (34100C).

- Kim loại mềm nhất là Cs (K, Rb) (dùng dao cắt được) 

- Kim loại cứng nhất là Cr (có thể cắt được kính).

Chọn đáp án B.


Câu 2:

Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch FeCl3 nhưng không tác dụng với dung dịch HCl?

Xem đáp án

Nhớ tính chất dãy hoạt động hóa học

KNa+  Mg2+ Al3+  Zn2+  Fe2+    Ni2+   Sn2+   Pb2+    H+  Cu2+   Fe3+  Ag+ Hg2+    Pt2+  Au3+

                                                  Tính oxi hóa tăng dần

K   Na   Mg    Al    Zn     Fe     Ni      Sn      Pb     H2   Cu     Fe2+  Ag   Hg     Pt    Au

                                                  Tính khử giảm dần

Chọn đáp án C.


Câu 3:

Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron của nguyên tử Na (Z = 11) là

Xem đáp án

Nắm cách viết cấu hình theo mức năng lượng: 1s 2s 2p 3s 3p 4s,...

Chọn đáp án D.


Câu 4:

Kim loại phản ứng được với H2SO4 loãng là

Xem đáp án

Nhớ tính chất dãy hoạt động hóa học: kim loại tác dụng với H2SO4 loãng phải đứng trước H

K   Na   Mg    Al    Zn     Fe     Ni      Sn      Pb     H2   Cu     Fe2+  Ag   Hg     Pt    Au

Chọn đáp án D.


Câu 5:

Trong số các kim loại Na, Mg, Al, Fe, kim loại có tính khử mạnh nhất là

Xem đáp án

K   Na   Mg    Al    Zn     Fe     Ni      Sn      Pb     H2   Cu     Fe2+  Ag   Hg     Pt    Au

                                                  Tính khử giảm dần

Chọn đáp án D.


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

2 năm trước

Nguyễn Bảo Hân

H

2 năm trước

Hello Motherfucker

K

2 năm trước

Kim Anh

2 năm trước

Thạch Cẩm

L

2 năm trước

Lê Xuân Huy

0

2 năm trước

04. Tú Duyên

K

2 năm trước

Kim Huệ

T

2 năm trước

Thuyy Nguyenn

N

2 năm trước

Nguyễn Bảo Ngọc

Bình luận


Bình luận

Chí Ngô Đức
09:01 - 15/11/2021

câu 32 đáp án sai. 3 chất khí CO2, H2, NH3