Bài tập Đại lượng tỉ lệ thuận có đáp án

  • 774 lượt xem

  • 17 câu hỏi


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

5 ngày trước

Huy Nguyễn

Bình luận


Bình luận

Acc Phụ
20:15 - 19/03/2023

Câu 1 :Do dây điện có 10 nghìn đồng một mét nên giá tiền của x mét là 10x nghìn đồng.
Câu 2 Do mỗi em trồng được 4 cây, có h em học sinh tham gia nên số cây trồng được là 4h cây.

Do đó c = 4h.

Trong hai công thức này, có 1 đại lượng gấp k lần đại lượng còn lại (k ≠ 0).

Acc Phụ
20:29 - 19/03/2023

Quá chuẩn