Bài tập Ôn tập chương 2 - Số thực có đáp án

  • 1119 lượt xem

  • 17 câu hỏi


Câu 13:

Cứ đổi 1 158 000 đồng Việt Nam thì được 50 đô la Mỹ.

(Nguồn: https://portal.vietcombank.com.vn, cập nhật vào 18 giờ 30 phút ngày 07/5/2021)

Để có 750 đô la Mỹ thì cần đổi bao nhiêu đồng Việt Nam?


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận