Bài tập toán 6 : Phép trừ phân số

  • 899 lượt xem

  • 60 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Tìm số đối của các số sau: 23;7;35;47;611;0;112

Xem đáp án »

Các số đối lần lượt là: 23;7;35;47;611;0;112


Câu 6:

Tính: 

a) 29+51234

b) 273620801122

Xem đáp án »

a) 29+51234=836+15362736=59

b) 273620801122=341412=32


Câu 7:

Tính hợp lí:

a) 1017 513 +717813 

b) 30512052+143456912

Xem đáp án »

a)1017513+717813=1017+717+513+813=0

b)30512052+143456912=1017513+7178132=2


Câu 8:

Tính hợp lí:

a) 103+131016+710

b) 1206+3930424+3550

Xem đáp án »

a)103+131016+710=1310+710+103+16=272=32

b)1206+3930424+424=1103+131016+710=12


Câu 13:

Tìm x, biết:

a) |x|34 =53 

b) x32=1

Xem đáp án »

a) |x|34=53|x|=2912x=2912x=2912

b) x32=1x32=1x32=1x=52x=12


Câu 14:

Tìm x, biết:

a) x32+114=154

b) 17456x=74

Xem đáp án »

a) x32+114=154x32=1x=52x=12

b) 17456x=7456x=6x=316x=416


Câu 15:

Tìm x, biết:

a) x+152925=0

b) x+152+1725=2625

Xem đáp án »

a) x+152925=0x+152=925x+15=35x+15=35x=25x=45

b) x+152+1725=2625x+152=925x=25x=45


Câu 22:

Tính hợp lí: A=16 +112 +120 +130 +142 +156

Xem đáp án »

A=12.3+23.4+14.5+15.6+16.7+17.8

1213+1314+1415+1516+1617+1718=38


Câu 23:

Tính hợp lí: B=34 +328 +370 +3130 +3208 +3304

Xem đáp án »

B=31.4+34.7+37.10+310.13+313.16+316.19

=114+1417+17110+110113+113116+116119=1819


Câu 24:

Tính hợp lí: C=14 +128 +170 +1130 +1208 +1304

Xem đáp án »

C=1331.4+34.7+37.10+310.13+313.16+316.19

=13114+1417+17110+110113+113116+116119=619


Câu 25:

Tính hợp lí: D=12 +114 +135 +165 +1104 +1152

Xem đáp án »

D=24+228+270+2130+2208+2304

=2331.4+34.7+37.10+310.13+313.16+316.19=1219


Câu 32:

Chứng tỏ rằng: 

a) 11.2 +12.3 +...+19.10<1 

b) 32.5 +35.8 +38.11 +311.14 +314.17+317.20<12

c) 122 +132 +142 +...+1252 <1 

Xem đáp án »

a)11.2+12.3+...+19.10=910<1.

b)32.5+35.8+38.11+311.14+314.17+317.20=12120<12.

c)Ta có  122 <11.2;132<12.3;142<13.4;...;1252<124.25.

Do đó,122 +132+142+1252<11.2+12.3+13.4+...+124.25<1.


Câu 35:

Chứng tỏ rằng: 122 +132 +142 +...+1102 <1 

Xem đáp án »

 122 <11.2;132<12.3;142<13.4;...;1102<19.10

122 +132+142+1102<11.2+12.3+13.4+...+19.10<1.


Câu 60:

Chứng tỏ rằng : 25<122+132+142+192<89

Xem đáp án »

122+132+142+...+192>12.3+13.4+14.5+...+19.10=25

122+132+142+...+192<11.2+12.3+13.4+18.9=89


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận