Chuyên đề ôn thi THPTQG môn Hóa Học cực hay có đáp án (Chuyên đề 1)

  • 5401 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Tơ lapsan thuộc loại tơ

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Khí biogaz sản xuất từ chất thải chăn nuôi được sử dụng làm nguồn nhiên liệu trong sinh hoạt ở nông thôn. Tác dụng của việc sử dụng khí biogaz là

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Phản ứng: Fe(NO3)2 + AgNO3  Fe(NO3)3 + Ag chứng minh điều gì?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Hai chất nào sau đây đều là lưỡng tính?

Xem đáp án

Đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận