Đề ôn luyện thi THPTQG Hóa học có lời giải chi tiết (Đề số 1)

  • 12167 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 3:

Trường hợp nào sau đây thu được kết tủa khi cho phản ứng xảy ra hoàn toàn?

Xem đáp án


Câu 4:

Một oxit của Fe khi tan vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch A làm mất màu thuốc tím và có khả năng hòa tan Cu. Công thức oxit là

Xem đáp án

Chọn B.

Dung dịch A phải chứa ion Fe2+ đ tác dụng với KMnO4 và Fe3+ để tác dụng với Cu.


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận