Đề thi thử THPTQG Hóa Học chuẩn cấu trúc bộ giáo dục có lời giải (Đề số 1)

  • 18622 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Hai nguyên tố X, Y có số hiệu nguyên tử lần lượt là: 16, 17. Nhận xét nào sau đây Sai?

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Dễ thấy X là nguyên tố S còn Y là Clo.

Hai nguyên tố X, Y có số hiệu nguyên tử lần lượt là: 16, 17. Nhận xét nào sau đây Sai?

A. X, Y đều là các nguyên tố phi kim Đúng

B. Cộng hóa trị của S và Clo trong HCl và H2S lần lượt là II và I Sai.

C. HClO4 và H2SO4 là axit mạnh Đúng.

D. Đúng theo SGK lớp 10.


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Chất béo là trieste của etylen glicol với các axit béo Sai (glixerol)


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Linh Ryes

Bình luận


Bình luận