ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh - Thì hiện tại đơn

  • 17350 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Choose the best answer to fill in the blank.

He   _________German so well because he ________from Germany.

Xem đáp án

Câu diễn tả một sự việc thực tế, không có ý nhấn mạnh vào sự tiếp diễn của hành động nên ta cần sử dụng thì hiện tại đơn.

Chủ ngữ “he” là số ít

Động từ “speak”  và “come” phải chia ở dạng số ít

=>He speaks German so well because he comes from Germany.

Tạm dịch: Anh ấy nói tiếng Đức rất tốt bởi vì anh ấy từ Đức đến.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

My sister is very keen on swimming, and she goes swimming three _____ a week.

Xem đáp án

Sau three (3) là danh từ đếm được số nhiều =>3 times (3 lần), chú ý nếu time có nghĩa thời gian thì không đếm được và không thêm –s

=>My sister is very keen on swimming, and she goes swimming three timesa week.

Tạm dịch: Chị tôi rất thích bơi, và chị ấy đi bơi ba lần một tuần.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

My parents normally __________ breakfast at 7:00 a.m.

Xem đáp án

Ta thấy trạng từ normally là một dấu hiệu của thì hiện tại đơn nên đáp án C và D loại vì đây là 2 cấu trúc của thì hiện tại tiếp diễn.

Chủ ngữ my parents là ngôi 3 số nhiều nên động từ eat giữ nguyên không chia.

=>My parents normally eat breakfast at 7:00 a.m.

Tạm dịch: Bố mẹ tôi thường ăn sáng lúc 7 giờ sáng.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Hoa likes music. She often ______ to music in late evenings.

Xem đáp án

Often (thường) ) là dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn

Chủ ngữ số ít (Hoa) =>động từ thêm –s/es

=>Hoa likes music. She often listens to music in late evenings.

Tạm dịch: Hoa thích âm nhạc. Cô thường nghe nhạc vào buổi tối muộn.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

My sister is very keen on swimming, and she goes swimming three _____ a week.

Xem đáp án

Sau three (3) là danh từ đếm được số nhiều =>3 times (3 lần), chú ý nếu time có nghĩa thời gian thì không đếm được và không thêm –s

=>My sister is very keen on swimming, and she goes swimming three timesa week.

Tạm dịch: Chị tôi rất thích bơi, và chị ấy đi bơi ba lần một tuần.

Đáp án cần chọn là: C


Các bài thi hot trong chương:

Cấu tạo từ

( 2.1 K lượt thi )

Câu tường thuật

( 1.8 K lượt thi )

Đọc hiểu cơ bản

( 1.7 K lượt thi )

Mạo từ

( 1.6 K lượt thi )

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

c

1 năm trước

chơi dân

H

1 năm trước

Hồ Sy Văn

hay

1 năm trước

Minh Đào

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Thị Thùy Linh
20:02 - 18/04/2022

bài rất dễ

Nguyễn Bảo An
21:21 - 10/05/2022

Khó quá ta

Nguyễn Bảo An
21:22 - 10/05/2022

Ko biết

Ảnh đính kèm

Ebe Jin
21:17 - 16/05/2022

A á bn dễ mà

Lâm Nguyễn
09:09 - 13/09/2022

Đúng là có DHNB là " tomorrow " thì ta sẽ chọn thì tương lai đơn nhưng trong đáp án lại không hề có thì đó. Ngoài ra, nếu nói về giờ tàu, xe, máy bay chạy thì ta sẽ dùng thì hiện tại đơn để diễn đạt. Không biết bạn đã hiểu phần này chưa ạ