Giải toán 6 bài 6: Đoạn thẳng

  • 7495 lượt xem

  • 10 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau: Hình gồm hai điểm ... và tất cả các điểm nằm giữa ... được gọi là đoạn thẳng RS.

Hai điểm ... được gọi là hai mút của đoạn thẳng RS.

Xem đáp án »

Phần này chính là định nghĩa về đoạn thẳng như trong trang 115 SGK Toán 6 tập 1.

Hình gồm hai điểm R, S và tất cả các điểm nằm giữa R và S được gọi là đoạn thẳng RS.

Hai điểm R, S được gọi là hai mút của đoạn thẳng RS.

Giải thích cụm từ tất cả các điểm: các bạn nhìn vào hình dưới, ở trên đoạn thẳng RS có nhiều dấu chấm, mỗi dấu chấm biểu diễn một điểm. Do đó có vô số điểm nằm giữa hai điểm R và S.

Giải bài 33 trang 115 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

 


Câu 2:

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau: Đoạn thẳng PQ là hình gồm ...

Xem đáp án »

Đoạn thẳng PQ là hình gồm hai điểm P, Q và tất cả các điểm nằm giữa P, Q.

Giải bài 33 trang 115 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

 


Câu 4:

Trên đường thẳng a lấy ba điểm A, B, C. Hỏi có mấy đoạn thẳng tất cả? Hãy gọi tên các đoạn thẳng ấy?

Xem đáp án »

Vẽ hình:

Giải bài 34 trang 116 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

- Có tất cả 3 đoạn thẳng, đó là AB, AC, BC.

Lưu ý: vì đoạn thẳng AB còn được là đoạn thẳng BA (trang 115 SGK Toán 6 tập 1) nên tính ra chỉ có 3 đoạn thẳng thôi, dù cho các bạn có gọi tên khác đi chăng nữa.

Ngoài ra, còn một số cách vẽ khác khi vị trí của A, B, C khác nhau nhưng kết quả vẫn như trên. Ví dụ:

Giải bài 34 trang 116 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

 


Câu 5:

Xét ba đoạn thẳng AB, BC, CA trên hình vẽ 36 và trả lời các câu hỏi sau: Đường thẳng a có đi qua mút của đoạn thẳng nào không?

Giải bài 36 trang 116 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Hình 36

Xem đáp án »

Đường thẳng a không đi qua mút của đoạn thẳng nào.

(Lưu ý: ví dụ một đoạn thẳng AB có hai mút (hay còn gọi là đầu) là A và B).


Câu 9:

Vẽ hình 37 vào vở rồi tô đoạn thẳng BM, tia MT, đường thẳng BT bằng ba màu khác nhau.

Giải bài 38 trang 116 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Hình 38

Xem đáp án »

Bạn cần nhớ là:

- Đoạn thẳng được giới hạn bởi hai đầu mút.

- Tia thì giới hạn bởi một đầu (tức là chỉ có một phía).

- Đường thẳng thì không bị giới hạn ở cả hai phía.

Chắc bạn còn giữ bút màu để tô chứ. Nào ta cùng tô thôi!!!

Giải bài 38 trang 116 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

 


Câu 10:

Vẽ hình 38 vào vở rồi vẽ tiếp các đoạn thẳng AE, BD cắt nhau tại I. Vẽ các đoạn thẳng AF, CD cắt nhau tại K. Vẽ các đoạn thẳng BF, CE cắt nhau tại L. Kiểm tra xem các điểm I, K, L có thẳng hàng hay không.

Giải bài 39 trang 116 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Hình 38

Xem đáp án »

Vẽ hình 38:

+ Vẽ hai đường thẳng bất kì trên trang giấy rồi trên mỗi đường thẳng lấy ba điểm. Đặt tên các điểm là A, B, C, D, E, F như trên hình vẽ (Lưu ý: Các bạn viết tên các điểm ở phía ngoài hai đường thẳng để tránh sau đó vẽ các đoạn thẳng sẽ chèn vào tên điểm, hình không đẹp).

Giải bài 39 trang 116 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

+ Vẽ các đoạn thẳng AE, BD cắt nhau tại I.

Giải bài 39 trang 116 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

+ Vẽ các đoạn thẳng AF, CD cắt nhau tại K

Giải bài 39 trang 116 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

+ Vẽ các đoạn thẳng BF, CE cắt nhau tại L.

Giải bài 39 trang 116 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

* Kiểm tra I, K, L có thẳng hàng hay không, ta vẽ đường thẳng đi qua I và K rồi xem đường thẳng đó có đi qua L hay không.

Giải bài 39 trang 116 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Nhận thấy I, K, L thẳng hàng.


Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận