Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

  • 9068 lượt xem

  • 8 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 3:

Điền các dấu ">"; "<", "=" vào ô trống

Xem đáp án »

 +3 < 5.

+ So sánh hai số nguyên âm ta so sánh hai giá trị tuyệt đối của chúng. Số nào có giá trị tuyệt đối lớn hơn thì số đó nhỏ hơn.

|– 3| = 3 ; |– 5| = 5.

Mà 3 < 5 nên – 3 > – 5.

+ Số nguyên dương luôn lớn hơn số nguyên âm.

4 > – 6 ; 10 > – 10.

Do đó ta điền như sau :

Giải bài 11 trang 73 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6


Câu 4:

Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: 2, -17, 5, 1, -2, 0

Xem đáp án »

Dãy số nguyên được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là :

     –17 < –2 < 0 < 1 < 2 < 5.


Câu 5:

 Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần:  -101, 15, 0, 7, -8, 2001

Xem đáp án »

Dãy số nguyên được sắp xếp theo thứ tự giảm dần là :

     2001 > 15 > 7 > 0 > –8 > –101.


Câu 6:

Tìm  x biết

a) -5<x<0

b) -3<x<3

Xem đáp án »

a) Ta có: các số nguyên x thỏa mãn – 5 < x < 0 là các số nằm giữa – 5 và 0 trên trục số. Các số đó là: –4; –3; –2; –1.

b) Các số nguyên x thỏa mãn – 3 < x < 3 là các số nằm giữa – 3 và 3 trên trục số. Các số đó là : – 2; – 1; 0; 1; 2.


Câu 7:

Tìm giá trị tuyệt đối của mỗi số sau 2000, -3011, -10.

Xem đáp án »

Giá trị tuyệt đối của 2000 là : |2000| = 2000;

Giá trị tuyệt đối của – 3011 là |–3011| = 3011;

Giá trị tuyệt đối của –10 là |–10| = 10.


Câu 8:

Điền các dấu ">"; "<"; "=" vào ô trống

Xem đáp án »

+ Ta có: |3| = 3; |5| = 5. Mà 3 < 5 nên |3| < |5|.

+ |–3| = 3; |–5| = 5. Mà 3 < 5 nên |–3| < |–5|.

+ |–1| = 1; |0| = 0. Mà 1 > 0 nên |–1| > |0|.

+ Vì 2 và –2 là hai số đối nhau nên |2| = |–2|.


Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận