Ôn thi Tốt nghiệp THPT môn Hóa học (Đề 15)

  • 158 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Axetilen là tên gọi của hợp chất có công thức phân tử

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Axetilen là tên gọi của hợp chất có công thức phân tử C2H2.


Câu 2:

Este nào sau đây tác dụng với NaOH thu được ancol etylic?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C


Câu 3:

Để điều chế kim loại kiềm, người ta dùng phương pháp

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Để điều chế kim loại kiềm, người ta dùng phương pháp điện phân nóng chảy.


Câu 4:

Nếu thuỷ phân không hoàn toàn pentapeptit Gly-Ala-Gly-Val-Ala thì thu được tối đa bao nhiêu đipeptit mạch hở chứa Gly?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Sản phẩm chứa tối đa 3 đipeptit mạch hở chứa Gly là: Gly-Ala; Ala-Gly; Gly-Val.


Câu 5:

Cho dãy các kim loại: Fe, Na, K, Ca. Số kim loại trong dãy tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Có 3 kim loại trong dãy tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường là: Na, K, Ca.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận