Ôn thi Tốt nghiệp THPT môn Hóa học (Đề 18)

  • 182 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Trong điều kiện không có oxi hòa tan, kim loại sắt tác dụng với lượng dư dung dịch chất nào sau đây tạo thành muối sắt(III)?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O.


Câu 2:

Kim loại nào sau đây có thể điều chế bằng phương pháp thủy luyện?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Kim loại Ag được điều chế bằng phương pháp thuỷ luyện.


Câu 3:

Số oxi hoá của Al trong Al2O3

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số oxi hoá của Al trong Al2O3 là +3.


Câu 5:

Chất nào sau đây là polime tổng hợp?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Polietilen là polime tổng hợp.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận