Ôn thi Tốt nghiệp THPT môn Hóa học (Đề 2)

  • 399 lượt thi

  • 41 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Dung dịch Na2CO3 tác dụng được với dung dịch chất nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Dung dịch Na2CO3 tác dụng được với dung dịch BaCl2:

Na2CO3 + BaCl2 BaCO3↓ + 2NaCl.


Câu 2:

Phản ứng nào sau đây là phản ứng nhiệt nhôm?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Phản ứng nhiệt nhôm là phản ứng giữa Al và oxit kim loại Phản ứng A là phản ứng nhiệt nhôm.


Câu 3:

Phản ứng nào sau đây là phản ứng nhiệt nhôm?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Phản ứng nhiệt nhôm là phản ứng giữa Al và oxit kim loại Phản ứng A là phản ứng nhiệt nhôm.


Câu 4:

Crom(III) oxit có công thức hóa học là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Crom(III) oxit có công thức hóa học là Cr2O3.


Câu 5:

Một mẫu nước cứng có chứa các ion:  Dùng dung dịch chất nào sau đây để làm mềm mẫu nước cứng trên?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Dùng dung dịch Na3PO4 để làm mềm mẫu nước cứng trên:

3Ca2++ 2PO43Ca3PO423Mg2++ 2PO43Mg3PO42

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Lamung
23:29 - 09/05/2024

Mất tiền mua sách h lại thêm tiền để xem lời giải quá chán bảo sao ít người mua