Ôn thi Tốt nghiệp THPT môn Hóa học (Đề 5)

  • 288 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Trong công nghiệp, kim loại Na được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy muối NaCl:

2NaCl đpnc 2Na + Cl2


Câu 2:

Cho kim loại natri phản ứng với dung dịch axit clohidric (dư) thu được khí H2 và sản phẩm nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Cho kim loại natri phản ứng với dung dịch axit clohidric (dư) thu được khí H2 và NaCl:

Na + 2HCl → 2NaCl + H2


Câu 3:

Axit axetic có công thức là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Axit axetic có công thức là CH3COOH.


Câu 4:

Metyl fomat có công thức là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Metyl format: HCOOCH3.


Câu 5:

Công thức thạch cao nung là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Thạch cao nung: CaSO4.H2O.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận