Tổng hợp đề thi minh họa Hóa Hoc chuẩn cấu trúc Bộ giáo dục có đáp án (đề số 1)

  • 13292 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

X là một kim loại nhẹ, màu trắng bạc, được ứng dụng rộng rãi trong đời sống. X là

Xem đáp án

Chọn C.

Al là một kim loại màu trắng bạc, mềm, dễ kéo sợi và dát mỏng. Nhôm có khá nhiều ứng dụng trong đời sống. Ví dụ dùng làm vật liệu chế tạo máy bay, ô tô, tên lửa, tàu vũ trụ, dùng làm khung cửa, trang trí nội thất, dùng làm dây cáp điện thay thế cho đồng là kim loại đắt tiền, dùng làm thiết bị trao đổi nhiệt, dụng cụ đun nấu, hàn gắn đường ray...


Câu 2:

Nguyên tố hóa học nào sau đây thuộc nhóm VA

Xem đáp án

Chọn C.

Nito thuộc nhóm VA, có Z = 7, cấu hình 1s22s22p3


Câu 3:

Xà phòng hóa chất nào sau đây thu được glixerol

Xem đáp án

Chọn A.

Triglixerin là trieste được tạo bởi các axit béo và glixerol. Khi thủy phân sẽ cho glixerol.

Các chất còn lại đều là các este tạo bởi axit cacboxylic và ancol đơn chức → thủy phân cho ancol đơn chức tương ứng


Câu 4:

Nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch chứa chất tan X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch trong suốt. Chất tan X có thể là

Xem đáp án

Chọn B.

Khi nhỏ NaOH vào Al2(SO4)3 thì ban đầu xuất hiện kết tủa và tăng dần đến cực đại, tuy nhiên khi càng thêm NaOH thì kết tủa giảm dần và tan tới hết do Al(OH)3 tan trong NaOH


Câu 5:

Kim loại Fe không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch

Xem đáp án

Chọn B.

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu.

Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2

Fe + 3AgNO3 dư → Fe(NO3)3 + 3Ag


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận