Tổng hợp đề thi thử THPTQG Hóa Học có lời giải chi tiết (Đề số 1)

  • 6337 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 2:

Các nguyên tử halogen có cấu hình e lớp ngoài cùng là

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Các nguyên tử halogen có cấu hình e lớp

ngoài cùng là ns2np5.Theo SGK lớp 10


Câu 3:

Khi nấu canh cua thì thấy các mảng “riêu cua” nổi lên là do :

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 4:

Dãy gồm các chất không tác dụng với dung dịch NaOH:

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 5:

Hợp chất X có các tính chất :

(1) Là chất khí ở nhiệt độ thường, nặng hơn không khí.

(2) Làm nhạt màu dung dịch thuốc tím.

(3) Bị hấp thụ bởi dung dịch Ba(OH)2 dư tạo kết tủa trắng. 

X là chất nào trong các chất sau :

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Hợp chất X có các tính chất :

(1) Là chất khí ở nhiệt độ thường, nặng hơn không khí.

(2) Làm nhạt màu dung dịch thuốc tím. Loại C

(3) Bị hấp thụ bởi dung dịch Ba(OH)2 dư tạo kết tủa trắng

Loại A với D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

3 năm trước

Tiến Dũng

Bình luận


Bình luận