Tuyển tập 20 đề thi thử THPTQG Hóa Học cực hay có lời giải chi tiết (Đề số 1)

  • 11096 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Chất nào sau đây phân li ra ion khi hòa tan trong nước?

Xem đáp án

Đáp án D

 Chất có thể phân li ra ion khi hòa tan trong nuosc phải là axit, bazo, muối


Câu 2:

Chất nào sau đây là đồng phân của glucozơ?

Xem đáp án

Đáp án C

 Glucozơ và Fructozơ đều có công thức phân tử là C6H12O6, là đồng phân của nhau


Câu 3:

 Khi muốn khử độc, lọc nước, lọc khí, … người ta sử dụng vật liệu nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án A

 Loại than có khả năng hấp phụ mạnh được gọi là than hoạt tính.

Than hoạt tính được dùng trong mặt nạ phòng độc và trong công nghiệp hóa chất


Câu 4:

Ở nhiệt độ thường, chất nào sau đây ở trạng thái rắn

Xem đáp án

Đáp án B

 (C17H35COO)3C3H5 là chất rắn do là chất béo của axit béo no.

3 chất còn lại là các chất lỏng ở điều kiện thường


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận