Tuyển tập đề ôn thi Hóa Học cực hay có đáp án (Đề số 1)

  • 5244 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 3:

Metyl acrylat có công thức phân tử là

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Poliacrilonitrin có thành phần hóa học gồm các nguyên tố là

Xem đáp án

Đáp án C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Lê Dũng

Bình luận


Bình luận