Danh sách câu hỏi

Có 2427 câu hỏi trên 49 trang
Lớp bạn tổ chức tranh luận về vấn đề: Nên chọn nghề, chọn trường theo mong muốn của cha mẹ, theo bạn bè hay năng lực, hứng thú của cá nhân. Hãy chuẩn bị ý kiến để tham gia cuộc tranh luận đó. Bước 1: Chuẩn bị cho cuộc tranh luận - Mục đích tranh luận là gì? Đối tượng tranh luận là những ai? - Thu thập thông tin liên quan đến nội dung tranh luận từ các trang báo, tạp chí, các sách, các chương trình tư vấn nghề nghiệp,… - Phác thảo một số ý kiến để trình bày trong cuộc thảo luận theo gợi ý sau: Bước 2: Tiến hành tranh luận - Khi trình bày ý kiến của mình, bạn cần: + Trình bày ngắn gọn, dựa trên dàn ý đã phác thảo. + Nêu lí lẽ, bằng chứng (từ thực tế cuộc sống và từ sách vở) để tăng sức thuyết phục cho ý kiến. + Trình bày giải pháp có tính khả thi cho vấn đề tranh luận. + Tương tác với người nghe (bằng cách nhìn vào mắt họ, nêu câu hỏi),… + Kết hợp sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ (động tác hình thể, ngữ điệu lời nói,…) - Khi tranh luận, bạn cần: + Tuân thủ quy tắc lượt lời, không cướp lời + Tôn trọng ý kiến khác với quan niệm của mình + Nêu câu hỏi về những vấn đề bản thân chưa hiểu rõ + Tập trung thảo luận, tranh luận về các ý kiến, không công kích cá nhân.