15 Bộ đề thi minh họa môn Hóa Học cực hay có lời giải (Đề số 1)

  • 7308 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Hỗn hợp X gồm metan và anken, cho 5,6 lít X (đktc) qua dung dịch brom dư thấy khối lượng bình brom tăng 7,28 gam và có 2,688 lít khí bay ra (đktc). Công thức phân tử của anken là

Xem đáp án

Đáp án C

Khi thoát ra là CH4 → nCH4= 0,12 mol→ nCnH2n= 0,13 mol

Khối lượng bình brom tăng → manken=7,28

→ 14n = 7,28/0,13 =56 → n = 4 →C4H8


Câu 2:

Nung một hợp chất hữu cơ X với lượng dư chất oxi hóa CuO người ta thấy thoát ra khí CO2, hơi H2O và khí N2. Chọn kết luận chính xác nhất trong các kết luận sau:

Xem đáp án

Đáp án C

X chắc chắn chứa C, H, N và có thể có hoặc không có oxi.


Câu 4:

Có thể dùng một chất nào trong các chất dưới đây để nhận biết được các chất: ancol etylic, glixerol, anđehit axetic đựng trong ba lọ mất nhãn?

Xem đáp án

Đáp án C

Sử dụng: Cu(OH)2/OH tạo dung dịch màu xanh lam đậm: gixerol.

Kết tủa màu đỏ gạch: CH3COOH

Không hiện tượng gì: C2H5O


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận