(2023) Đề thi thử Hóa học Sở giáo dục và đào tạo Bắc Giang (Lần 2) có đáp án

  • 81 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Công thức của crom(III) hiđroxit là

Xem đáp án

Chọn A


Câu 2:

Có thể dùng lượng vừa đủ chất nào sau đây để làm mềm nước cứng tạm thời?

Xem đáp án

Có thể dùng lượng vừa đủ NaOH để làm mềm nước cứng tạm thời:

M(HCO3)2 + NaOH → MCO3 + NaHCO3 + H2O

Chọn A


Câu 3:

Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép, người ta thường gắn lên vỏ tàu biển (phía ngoài, tiếp xúc với nước biển) các tấm kim loại nào sau đây?

Xem đáp án
Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép (thành phần chính là Fe) người ta thường gắn vào vỏ tàu (phần ngâm dưới nước) những tấm kim loại Zn vì Zn có tính khử mạnh hơn Fe nên Zn là cực âm và bị ăn mòn, Fe là cực dương và được bảo vệ
Chọn D

Câu 4:

Ở điều kiện thường, chất nào sau đây ở thể lỏng?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 5:

Chất nào sau đây không có phản ứng thủy phân?

Xem đáp án

Chọn A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận