(2023) Đề thi thử Hoá học THPT Hàm Rồng - Thanh Hoá có đáp án

  • 238 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cấu hình electron nào sau đây ứng với kim loại kiềm

Xem đáp án

Chọn D


Câu 2:

Công thức dãy đồng đẳng của ancol etylic là

Xem đáp án

Chọn A


Câu 3:

Polime nào sau đây có công thức (-CH2-CH2-)n ?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 4:

Etyl fomat có công thức là

Xem đáp án

Chọn D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận