(2023) Đề thi thử Hóa Sở GD Thái Nguyên (Lần 1) có đáp án

  • 503 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Etyl axetat được tạo ra bởi phản ứng este hoá giữa hai chất nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 2:

Dung dịch nào sau đây tác dụng được với kim loại Fe?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 3:

Tinh bột là một polisaccarit, phân tử gồm nhiều mắt xích liên kết với nhau. Thuỷ phân hoàn toàn tinh bột thu được

Xem đáp án

Chọn A


Câu 4:

Kim loại nào sau đây có thể điều chế được bằng phương pháp điện phân dung dịch?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 5:

Amin nào dưới đây là amin bậc một?

Xem đáp án

Chọn D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận