(2023) Đề thi thử Hóa THPT Yên Thành, Nghệ An (Lần 1) có đáp án

  • 437 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Chất nào sau đây là chất điện li mạnh

Xem đáp án

Chọn A


Câu 2:

Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tim hóa xanh?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 3:

Chất nào sau đây là muối trung hòa?

Xem đáp án

NaCl là muối trung hòa do gốc axit không còn khả năng nhường proton.

Chọn A


Câu 4:

Trong y tế, khí X được hóa lỏng dùng để làm chất duy trì hô hấp cho bệnh nhân. Khí X là

Xem đáp án

Chọn C


Câu 5:

Khi làm thí nghiệm với dung dịch H2SO4 đặc thường sinh ra khí lưu huỳnh dioxit làm ô nhiễm không khí. Công thức của lưu huỳnh đioxit là

Xem đáp án

Chọn B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận